Woningontruiming Friesland

Er zijn veel omstandigheden waarbij u zelf niet in staat bent tot ontruiming of het bezemschoon opleveren van een woning. Vaak is dat het geval als u er door herinneringen teveel emotioneel bij betrokken bent. Denk daarbij aan overlijden, scheiding of openbare verkoop. Veelal is de woning verkocht of de huur loopt door doordat ontruiming van uw woning nog plaats moet vinden.

Wij zijn al jaren werkzaam in Friesland en door onze ruime ervaring met woning ontruimen komen wij nog maar zelden voor verrassingen te staan. Zoveel mensen, zoveel redenen die er voor zorgen dat een woning of pand ontruimd moet worden.

Kwaliteit en discretie staan bij ons hoog in het vaandel.

U kunt ons bereiken via 06 40251401 of via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op en komen graag langs voor een vrijblijvende offerte.

 

woningontruiming

Wanneer kunt u woningontruiming Plus gebruiken:

✓ een verhuizing naar een verzorgingshuis
✓ overlijden familielid
✓ verkoop van een huis
✓ faillissement
✓ emigratie
✓ samenwoning

Bent u emotioneel teveel betrokken bij het leeghalen van een huis, komen de familieleden er onderling niet uit of heeft u gewoon geen zin of tijd dan nemen wij u het ontruimen graag uit handen.

Woningontruiming Plus is het juiste adres voor o.a.:

Ontruiming van woningen en bedrijfspanden
✓ Het bezemschoon opleveren
✓ Het verrichten van kleine reparaties bij verhuizing
✓ Het afvoeren of opkopen van inboedels bij woningontruiming

Heeft u een woning in Friesland die binnenkort weer helemaal leeg en schoon opgeleverd moet worden? En wilt u een woningontruiming van hoge kwaliteit voor een nette prijs? Neem dan snel contact met ons op via het contactformulier of bel direct 06 40251401.

Woningontruiming Plus heeft gewerkt in o.a. Friesland, Drenthe, Groningen, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland

In Friesland is Woningontruiming Plus werkzaam in de volgende plaatsen en gemeenten:

Plaats Gemeente Plaats Gemeente
Aalsum Dongeradeel Leeuwarden / Ljouwert Leeuwarden
Abbega Súdwest-Fryslân Legemeer De Friese Meren
Abbegaasterketting Súdwest-Fryslân Lekkum Leeuwarden
Abbenwier Leeuwarden Lemmer De Friese Meren
Abbewier Dongeradeel Lemmer De Friese Meren
Achlum Franekeradeel Leons / Lions Littenseradiel
Aekinga Ooststellingwerf Lichtaard Ferwerderadiel
Akkrum Heerenveen Lies Terschelling
Akmarijp De Friese Meren Lioessens / Ljussens Dongeradeel
Aldeboarn Heerenveen Lippenhuizen / Lippenhuzen Opsterland
Oudega De Friese Meren Lippenwoude Súdwest-Fryslân
Oudega Súdwest-Fryslân Loënga / Loaiïngea Súdwest-Fryslân
Oudemirdum De Friese Meren Lollum Súdwest-Fryslân
Ald Terp Dongeradeel Longerhouw / Longerhou Súdwest-Fryslân
Oudkerk Tytsjerksteradiel Luinjeberd / Lúnbert Heerenveen
Aldwâldmersyl Kollumerland en Nieuwkruisland Luxwoude / Lúkswâld Opsterland
Allingawier Súdwest-Fryslân Lutjelollum Franekeradeel
Anjum Dongeradeel Lutkepost / Lytsepost Achtkarspelen
Anneburen Heerenveen Lytsewierrum / Lutkewierum Littenseradiel
Annabuorren Súdwest-Fryslân Lytshuzen / Lijtshuizen Súdwest-Fryslân
Appelscha Ooststellingwerf Makkinga / Makkingea Ooststellingwerf
Arkens Franekeradeel Makkum Littenseradiel
Arkum Súdwest-Fryslân Makkum Súdwest-Fryslân
Arum Súdwest-Fryslân Mantgum Littenseradiel
Atzeburen Súdwest-Fryslân Marrum Ferwerderadiel
Augsbuurt-Lutjewoude Kollumerland en Nieuwkruisland Marssum Menameradiel
Augustinusga Achtkarspelen Meilahuzen Littenseradiel
Baaiduinen Terschelling Menaldum / Menaam Menameradiel
Baaium / Baijum Littenseradiel Metslawier / Mitselwier Dongeradeel
Baard Littenseradiel Middelburen Smallingerland
Baarderburen / Baardbuorren Súdwest-Fryslân Midlum / Mullum Harlingen
Baburen Súdwest-Fryslân Midsland Terschelling
Bakhúzen / Bakhuizen De Friese Meren Midsland aan Zee Terschelling
Bakkeveen / Bakkefean Opsterland Midsland-Noord Terschelling
Balk De Friese Meren Miedum Franekeradeel
Ballingbuur De Friese Meren Miedum Leeuwarden
Ballum Ameland Mildam / Mildaam Heerenveen
Bantega De Friese Meren Minnertsga / Minnertsgea het Bildt
Bartlehiem Leeuwarderadeel Moddergat Dongeradeel
Bartlehiem Tytsjerksteradiel Molkwar / Molkwerum Súdwest-Fryslân
Bartlehiem Ferwerderadiel Montsamabuorren Littenseradiel
Bartlehiem Tytsjerksteradiel Morra / Moarre Dongeradeel
Bartlehiem Ferwerderadiel Moskou Ooststellingwerf
Bears / Beers Littenseradiel Moskou Opsterland
Beetgum / Bitgum Menameradiel Mounebuorren Dongeradeel
Beetgumermolen / Bitgummole Menameradiel Munein / Molenend Tytsjerksteradiel
Beetsterzwaag / Beetstersweach Opsterland Munnekeburen Weststellingwerf
Berlikum / Berltsum Menameradiel Munnekezijl Kollumerland en Nieuwkruisland
Betterwird / Betterwurd Dongeradeel Murns / Mirns De Friese Meren
Blauhûs / Blauwhuis Súdwest-Fryslân Naarderbuorren Leeuwarden
Blauwverlaat / Blauforlaet Achtkarspelen Nieuwland / Nylân Dongeradeel
Blesdijke Weststellingwerf Nes Heerenveen
Blessum Menameradiel Nes Dongeradeel
Blije Ferwerderadiel Nes Ameland
Boatebuorren Ferwerderadiel Niawier / Nijewier Dongeradeel
Boazum / Bozum Littenseradiel Nieuwebildtdijk het Bildt
Boelenslaan / Boelensloane Achtkarspelen Nieuwebrug / Nijbrêge De Friese Meren
Boekelte Weststellingwerf Nieuwehorne / Nijhoarne Heerenveen
Boekhorst Ooststellingwerf Nieuweschoot / Nijskoat Heerenveen
Boer Franekeradeel Nieuwland / Nylân Dongeradeel
Boijl Weststellingwerf Nij Altoenae het Bildt
Boksum Menameradiel Nij Amerika / Nieuw Amerika De Friese Meren
Bollingawier / Bollingwier Dongeradeel Nij Beets Opsterland
Bolsward / Boalsert Súdwest-Fryslân Nijbuorren Súdwest-Fryslân
Bolsward / Boalsert Súdwest-Fryslân Nijeberkoop / Nijeberkeap Ooststellingwerf
Bonkwert/ Bonkwerd Littenseradiel Nijega / Nijegea Smallingerland
Bontebok Heerenveen Nijehaske De Friese Meren
Boornbergum / Boarnburgum Smallingerland Nijeholtpade Weststellingwerf
Boornzwaag / Boarnsweach De Friese Meren Nijeholtwolde Weststellingwerf
Bornwird / Boarnwert Dongeradeel Nijelamer Weststellingwerf
Bornwirdhuizen / Boarnwerthuzen Dongeradeel Nijemardum / Nijemirdum De Friese Meren
Brandeburen / Brânbuorren Súdwest-Fryslân Nijesyl / Nijezijl Súdwest-Fryslân
Brantgum Dongeradeel Nijetrijne Weststellingwerf
Breezanddijk / Breesândyk Súdwest-Fryslân Nijhuizum / Nijhuzum Súdwest-Fryslân
Britsum Leeuwarderadeel Nijlân / Nijland Súdwest-Fryslân
Britswert / Britswerd Littenseradiel Noardburgum / Noordbergum Tytsjerksteradiel
Broek De Friese Meren Noardein Leeuwarden
Broek-Noord De Friese Meren Noordwolde Weststellingwerf
Broeksterwoude / Broeksterwâld Dantumadiel Noordwolde-Zuid Weststellingwerf
Buitenpost / Bûtenpost Achtkarspelen Nykleaster Súdwest-Fryslân
Buitenstverlaat / Bûtenstfallaat Smallingerland Oensjerk / Oenkerk Tytsjerksteradiel
Burdaard Ferwerderadiel Offingawier / Offenwier Súdwest-Fryslân
Burdaard Ferwerderadiel Oldeberkoop / Aldeberkeap Ooststellingwerf
Buren / Bueren Ameland Oldeholtpade Weststellingwerf
Burgum / Bergum Tytsjerksteradiel Oldeholtwolde Weststellingwerf
Burgumerdaam / Bergumerdam Tytsjerksteradiel Oldelamer Weststellingwerf
Burgwerd / Burchwert Súdwest-Fryslân Oldeouwer / Alde Ouwer De Friese Meren
Burstum / Birstum Heerenveen Oldetrijne Weststellingwerf
Burum Kollumerland en Nieuwkruisland Olterterp Opsterland
Buweklooster / Bouwekleaster Achtkarspelen Oosterbierum / Easterbierrum Franekeradeel
Commissiepolle De Friese Meren Oosterburen Schiermonnikoog
Cornjum / Koarnjum Leeuwarderadeel Oosterend Terschelling
Cornwerd / Koarnwert Súdwest-Fryslân Oosternijkerk / Easternijtsjerk Dongeradeel
Damwoude / Damwâld Dantumadiel Oosterstreek Weststellingwerf
Dearsum Súdwest-Fryslân Oosterwolde / Easterwâlde Ooststellingwerf
De Bargebek / Bargebek De Friese Meren Oosterzee Buren De Friese Meren
De Bels De Friese Meren Oosterzee Gietersebrug De Friese Meren
De Blesse Weststellingwerf Oosthem / Easthim Súdwest-Fryslân
De Blijnse Harlingen Oostmahorn / De Skâns Dongeradeel
De Blokken Súdwest-Fryslân Oostrum / Eastrum Dongeradeel
Dedgum / Dedzjum Súdwest-Fryslân Oost-Vlieland / East-Flylân Vlieland
De Gaasten Smallingerland Opeinde / De Pein Smallingerland
De Gaastmar / Gaastmeer Súdwest-Fryslân Ophuis / Ophûs Achtkarspelen
De Grits Littenseradiel Opperburen Smallingerland
De Harste Tytsjerksteradiel Opperkooten / Opperkoaten Achtkarspelen
De Hel Súdwest-Fryslân Oranjewoud / Oranjewâld Heerenveen
De Him Littenseradiel Osingahuzen / Osingahuizen Súdwest-Fryslân
De Hoeve Weststellingwerf Otterweg De Friese Meren
De Hommerts / Hommerts Súdwest-Fryslân Otterweg De Friese Meren
Deinum Menameradiel Oud-Appelscha / Ald-Appelskea Ooststellingwerf
De Keegen Kollumerland en Nieuwkruisland Oud Beets Opsterland
De Kliuw Littenseradiel Oudebildtdijk / Aldebiltdyk het Bildt
De Knipe Heerenveen Oude Biltzijl / Ouwe-Syl het Bildt
De Knolle Ooststellingwerf Oudega / Aldegea Smallingerland
De Kolk Kollumerland en Nieuwkruisland Oudehaske / Aldehaske De Friese Meren
De Kooi Smallingerland Oudeholtwolde / Aldeholtwâlde Weststellingwerf
De Kooten / De Koaten Achtkarspelen Oudehorne / Aldhoarne Heerenveen
De Laatste Stuiver / De Lêste Stuver Achtkarspelen Oude Leije / Aldeleie Leeuwarderadeel
Delbuorren / Delburen De Friese Meren Oudemirdum / Aldemardum De Friese Meren
Delfstrahuizen De Friese Meren Oudeschoot / Aldskoat Heerenveen
De Lytse Gaastmar / Kleine Gaastmeer Súdwest-Fryslân Oudewegstervaart / Aldeweisterfeart Heerenveen
De Pôle Súdwest-Fryslân Oudwoude / Aldwâld Kollumerland en Nieuwkruisland
De Rijlst De Friese Meren Ouwster (-) Nijega / Ousternijegea De Friese Meren
De Ryp (?) Ferwerderadiel Ouwsterhaule / Ousterhaule De Friese Meren
De Schans Kollumerland en Nieuwkruisland Overburen Weststellingwerf
De Tike Smallingerland Paesens / Peazens Dongeradeel
De Trynwâlden / Trijnwouden (?) Tytsjerksteradiel Parrega / Parregea Súdwest-Fryslân
De Trynwâlden / Trijnwouden (?) Tytsjerksteradiel Peins Franekeradeel
De Valom / De Falom Dantumadiel Peperga Weststellingwerf
De Veenhoop / De Feanhoop Smallingerland Petersburg Opsterland
De Wijngaarden / De Wyngaarden Opsterland Petersburg Ooststellingwerf
De Wilgen / De Wylgen Smallingerland Petersburg Ooststellingwerf
Dijken / Diken De Friese Meren Piaam Súdwest-Fryslân
Dijkshorne / Dykshoarne Dongeradeel Pietersbierum / Pitersbierrum Franekeradeel
Dijksterburen / Dyksterbuorren Súdwest-Fryslân Pikesyl / Piekezijl Súdwest-Fryslân
Dijksterhuizen / Dyksterhuzen Menameradiel Pingjum / Penjum Súdwest-Fryslân
Doijum / Doaium Franekeradeel Polle De Friese Meren
Dokkum Dongeradeel Poppenhuzen / Poppenhuizen Heerenveen
Dokkum Dongeradeel Poppenwier Súdwest-Fryslân
Dokkum Dongeradeel Quatrebras Tytsjerksteradiel
Dokkumer Nieuwe Zijlen / Dokkumer Nije Silen Dongeradeel Raard Dongeradeel
Domwier Leeuwarden Raerd Súdwest-Fryslân
Dongjum / Doanjum Franekeradeel Ravenswoud / Ravenswâld Ooststellingwerf
Doniaburen Súdwest-Fryslân Reahûs / Roodhuis Littenseradiel
Doniaga / Dunegea De Friese Meren Reduzum Leeuwarden
Donkerbroek Ooststellingwerf Reidswal / Reidswâl Dongeradeel
Drachten Smallingerland Reitsum Ferwerderadiel
Drachten Smallingerland Remswerd Súdwest-Fryslân
Drachten Smallingerland Rewert Littenseradiel
Drachten Smallingerland Ried / Rie Franekeradeel
Drachten Smallingerland Rien Littenseradiel
Drachten Smallingerland Rijptsjerk / Rijperkerk Tytsjerksteradiel
Drachten Smallingerland Riis / Rijs De Friese Meren
Drachten Azeven Opsterland Rijsberkampen Weststellingwerf
Drachtstercompagnie Smallingerland Rinsumageest / Rinsumageast Dantumadiel
Draeisterhuzen / Draaisterhuizen Súdwest-Fryslân Ritsumazijl / Ritsumasyl Menameradiel
Drieboerehuizen / Trijeboerehuzen Dongeradeel Rohel / Reahel Achtkarspelen
Driesum / Driezum Dantumadiel Rohel / Reahel De Friese Meren
Drogeham / Droegeham Achtkarspelen Roodeschuur / Reaskuorre Achtkarspelen
Dronrijp / Dronryp Menameradiel Roodkerk / Readtsjerk Dantumadiel
Drylts / IJlst Súdwest-Fryslân Roptazijl / Roptasyl Franekeradeel
Eagum Leeuwarden Roptazijl / Roptasyl Harlingen
Earnewâld / Eernewoude Tytsjerksteradiel Rotstergaast De Friese Meren
Easterboarn / Oosterboorn Heerenveen Rotsterhaule De Friese Meren
Easterein / Oosterend Littenseradiel Rottevalle / De Rottefalle Smallingerland
Easterlittens / Oosterlittens Littenseradiel Rottum De Friese Meren
Eastermar / Oostermeer Tytsjerksteradiel Rûgehúzen / Ruigahuizen De Friese Meren
Easterwierrum / Oosterwierum Littenseradiel Rytseterp Súdwest-Fryslân
Easthim / Oosthem Súdwest-Fryslân Salverd / Salvert Franekeradeel
Echten De Friese Meren Sânfurd / Sandfirden Súdwest-Fryslân
Echtenerbrug De Friese Meren Schalsum / Skalsum Franekeradeel
Ee / Ie Dongeradeel Scharneburen Súdwest-Fryslân
Eemswoude / Ymswâlde Súdwest-Fryslân Scharsterbrug / Skarsterbrêge De Friese Meren
Eesterga De Friese Meren Scherpenzeel Weststellingwerf
Egbertsgaasten Smallingerland Schettens / Skettens Súdwest-Fryslân
Ealahúzen / Elahuizen De Friese Meren Schiermonnikoog Schiermonnikoog
Elsloo / Elslo Ooststellingwerf Schingen / Skingen Menameradiel
Engelum / Ingelum Menameradiel ’t Schoor / Skoar Dongeradeel
Engwier Súdwest-Fryslân Schoterzijl De Friese Meren
Engwierum / Ingwierrum Dongeradeel Schraard / Skraard Súdwest-Fryslân
Exmorra / Eksmoarre Súdwest-Fryslân Seerijp Terschelling
Exmorrazijl / Eksmoarresyl Súdwest-Fryslân Selmien Opsterland
Ezumazijl / Iezumasyl Dongeradeel Sexbierum / Seisbierrum Franekeradeel
Farebuorren Ferwerderadiel Sibrandabuorren Súdwest-Fryslân
Fatum Franekeradeel Siegerswoude Tytsjerksteradiel
Ferwert Ferwerderadiel Siegerswoude / Sigerswâld Opsterland
Ferwoude / Ferwâlde Súdwest-Fryslân Sijbrandahuis / Sibrandahûs Dantumadiel
Feytebuorren Súdwest-Fryslân Simmerdyk / Zomerdijk Tytsjerksteradiel
Fijfhûs / Vijfhuis Súdwest-Fryslân Sint Annaparochie / Sint-Anne het Bildt
Finkeburen / Finkebuorren De Friese Meren Sint Jacobiparochie / Sint-Jabik het Bildt
Finkum Leeuwarderadeel Sintjohannesga De Friese Meren
Firdgum / Furdgum Franekeradeel Sint Nicolaasga / Sint Nyk De Friese Meren
Fiskersbuorren / Vissersburen Súdwest-Fryslân Sjungadijk / Sjungadyk Súdwest-Fryslân
Flânsum Súdwest-Fryslân Skarl Súdwest-Fryslân
Fochteloo / De Fochtel Ooststellingwerf Skearnegoutum / Scharnegoutum, Nykleaster, De Pôle Súdwest-Fryslân
Folgeren / De Folgeren Smallingerland Skillaerd Littenseradiel
Follega De Friese Meren Skou / Schouw De Friese Meren
Folsgeare / Folsgare Súdwest-Fryslân Skrins Littenseradiel
Formerum Terschelling Skûlenboarch Tytsjerksteradiel
Formerum aan Zee Terschelling Skyldum Littenseradiel
Foudgum Dongeradeel Slappeterp Menameradiel
Franeker / Frjentsjer Franekeradeel Sleat / Sloten De Friese Meren
Franeker / Frjentsjer Franekeradeel Slijkenburg Weststellingwerf
Friens Leeuwarden Smalle Ee / Smelle Ie Smallingerland
Frieschepalen / Fryske Peallen Opsterland Smelbrêge / Smallebrugge Súdwest-Fryslân
Fûns Littenseradiel Snakkerburen / Snakkerbuorren Leeuwarden
Gaast Súdwest-Fryslân Sneek / Snits Súdwest-Fryslân
Galamadammen Súdwest-Fryslân Snikzwaag De Friese Meren
Galhoek Smallingerland Soarremoarre / Sorremorre Heerenveen
Garyp / Garijp Tytsjerksteradiel Sondel De Friese Meren
Gau / Gauw Súdwest-Fryslân Sonnega Weststellingwerf
Gerkesklooster / Gerkeskleaster Achtkarspelen Sopsum Franekeradeel
Gerkesklooster-Stroobos Achtkarspelen Spannenburg / Spannenburch De Friese Meren
Gersloot / Gersleat Heerenveen Spanga Weststellingwerf
Gietersebrug (?) De Friese Meren Spannum Littenseradiel
Gytsjerk / Giekerk Tytsjerksteradiel Sparjebird / Sparjeburd Opsterland
Gytsjerksterhoeke / Giekerkerhoek Tytsjerksteradiel Spears Súdwest-Fryslân
Ginnum Ferwerderadiel Spitsendijk Heerenveen
Goaiïngea / Goënga Súdwest-Fryslân Sprong Littenseradiel
Goëngahuizen / Goaiïngahuzen Smallingerland Starum / Stavoren Súdwest-Fryslân
Goingarijp De Friese Meren Steenvak / Stienfek Dongeradeel
Gooium Súdwest-Fryslân Steggerda Weststellingwerf
Gorredijk / De Gordyk Opsterland Stiem Dongeradeel
Goutum Leeuwarden Stiens Leeuwarderadeel
Gracht Weststellingwerf Strand Súdwest-Fryslân
Grauwe Kat Súdwest-Fryslân Stroobos Achtkarspelen
Greonterp Súdwest-Fryslân Sumar / Suameer Tytsjerksteradiel
Groot Midhuizen Dongeradeel Surhuisterveen / Surhústerfean Achtkarspelen
Grote Wiske Súdwest-Fryslân Surhuizum / Surhuzum Achtkarspelen
Grou Leeuwarden Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden Achtkarspelen
’t Haantje Leeuwarderadeel Suwâld / Suawoude Tytsjerksteradiel
Halfweg Kollumerland en Nieuwkruisland Swaenwert Littenseradiel
Hallum Ferwerderadiel Swichum Leeuwarden
Hallumerhoeke Ferwerderadiel Sythuizen De Friese Meren
Hamshorn / Hamsherne Achtkarspelen Teerd / Teard Dongeradeel
Hantum Dongeradeel Teerns / Tearns Leeuwarden
Hantumerhoek / Hantumerhoeke Dongeradeel Terband / Terbant Heerenveen
Hantumeruitburen / Hantumerútbuorren Dongeradeel Tergrêft Ferwerderadiel
Hantumhuizen / Hantumhuzen Dongeradeel Terherne De Friese Meren
Harich De Friese Meren Ter Idzard Weststellingwerf
Harich Westerein / Harich Westerend De Friese Meren Terkaple De Friese Meren
Harkema / De Harkema Achtkarspelen Ternaard Dongeradeel
Harkezijl Súdwest-Fryslân Teroele De Friese Meren
Harlingen / Harns Harlingen West-Terschelling Terschelling
Harlingen / Harns Harlingen Tersoal Súdwest-Fryslân
Hartwerd / Hartwert Súdwest-Fryslân Terwispel Opsterland
Haskerdijken / Haskerdiken De Friese Meren Terwisscha Ooststellingwerf
Haskerhorne / Haskerhoarne De Friese Meren Tibma / De Tibben Dongeradeel
Hatsum Menameradiel Tichelwurk Leeuwarderadeel
Haule / De Haule Ooststellingwerf Tijeburen / Teyebuorren Dongeradeel
Haulerwijk / Haulerwyk Ooststellingwerf Tijnje / De Tynje Opsterland
Hayum Súdwest-Fryslân Tilburen / Tilbuorren Dongeradeel
Hee Terschelling Tjaard Leeuwarden
Heechhiem De Friese Meren Tjalleberd / Tsjalbert Heerenveen
’t Heechhout Littenseradiel Tjeppenboer Littenseradiel
Heech / Heeg Súdwest-Fryslân Tjerkgaast / Tsjerkgaast De Friese Meren
Heerenveen / It Hearrenfean Heerenveen Tjerkwerd / Tsjerkwert Súdwest-Fryslân
Hegebeintum Ferwerderadiel Toppenhuzen / Oppenhuizen Súdwest-Fryslân
Heide De Friese Meren Triemen / De Trieme Kollumerland en Nieuwkruisland
Himmelum Súdwest-Fryslân Trijehuzen Littenseradiel
Hemert / Himert Súdwest-Fryslân Tritzum / Tritsum Franekeradeel
Hempens / Himpens Leeuwarden Tronde Ooststellingwerf
Hemrik Opsterland Trophorne De Friese Meren
Herbaijum / Hjerbeam Franekeradeel Tsienzerbuorren Leeuwarden
Hesens Littenseradiel Tsjeintgum Littenseradiel
Hiaure Dongeradeel Tsjerkebuorren Littenseradiel
Hichtum Súdwest-Fryslân Tsjalhuzum / Tjalhuizum Súdwest-Fryslân
Hidaard Littenseradiel Turns / Tirns Súdwest-Fryslân
Hieslum Súdwest-Fryslân Twellingea / Uitwellingerga Súdwest-Fryslân
Hijum Leeuwarderadeel Twijzel / Twizel Achtkarspelen
Hilaard / Hijlaard Littenseradiel Twijzelerheide / Twizelerheide Achtkarspelen
Hinnaard / Hennaard Littenseradiel Tytsjerk / Tietjerk Tytsjerksteradiel
Hitzum / Hitsum Franekeradeel Tzum / Tsjom Franekeradeel
Hoek Leeuwarden Tzummarum / Tsjummearum Franekeradeel
Hollum Ameland Uiteinde Smallingerland
Holwerd / Holwert Dongeradeel Ungabuurt Harlingen
It Heechsân / Hoogzand-Oostermeer Tytsjerksteradiel Ureterp / Oerterp Opsterland
Heaburgen / Hooibergen De Friese Meren Ureterp aan de Vaart / Oerterp oan de Feart Opsterland
Hoog-Duurswoude / Heech Duerswâld Ooststellingwerf Veenklooster / Feankleaster Kollumerland en Nieuwkruisland
Hooidammen / De Headammen Smallingerland Veenwouden / Feanwâlden Dantumadiel
Hoorn Terschelling Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl Dantumadiel
Hoornsterzwaag / Hoarnstersweach Heerenveen Vegelinsoord De Friese Meren
Hoptille Littenseradiel Veneburen Ooststellingwerf
Horp Terschelling Venekoten / Fenekoaten Ooststellingwerf
Houtigehage / De Houtigehage Smallingerland Vierhuis De Friese Meren
Húns / Huins Littenseradiel Vierhuis Leeuwarden
Hurdegaryp / Hardegarijp Tytsjerksteradiel Vierhuizen Súdwest-Fryslân
Hûsternoard Kollumerland en Nieuwkruisland Vijfhuizen / Fiifhuzen Dongeradeel
Hylpen / Hindeloopen Súdwest-Fryslân Vinkega Weststellingwerf
Idaerd Leeuwarden Visbuurt / Fiskbuorren Dongeradeel
Idsegahuizum / Skuzum Súdwest-Fryslân Vlieland / Flylân Vlieland
Idserdaburen / Idzerdabuorren Súdwest-Fryslân Voorrijp / Foarryp Harlingen
Idskenhuizen / Jiskenhuzen De Friese Meren Vrouwenparochie / Froubuurt het Bildt
Idzegea / Idzega Súdwest-Fryslân Waaksens / Waaxens Littenseradiel
Iens / Edens Littenseradiel Waaxens Dongeradeel
Iewier of Abbewier/ Jewier Dongeradeel Wâldsein / Woudsend Súdwest-Fryslân
Ingwert/ Engwerd Súdwest-Fryslân Wammert Littenseradiel
Iniaheide Tytsjerksteradiel Wânswert Ferwerderadiel
Itens Littenseradiel War Franekeradeel
It Beaken Súdwest-Fryslân Warfstermolen Kollumerland en Nieuwkruisland
It Fliet Súdwest-Fryslân Warkum / Workum Súdwest-Fryslân
It Heidenskip Súdwest-Fryslân Warniahuizen (?) Opsterland
Iwert De Friese Meren Warniahuizen Heerenveen
Jannum Ferwerderadiel Warns Súdwest-Fryslân
Jellum Littenseradiel Warstiens Leeuwarden
Jelsum Leeuwarderadeel Warten Leeuwarden
Jeth Littenseradiel Waskemeer / Waskemar Ooststellingwerf
Jirnsum Leeuwarden Weakens Littenseradiel
Jislum Ferwerderadiel Weardebuorren Kollumerland en Nieuwkruisland
Jistrum / Eestrum Tytsjerksteradiel Weidum Littenseradiel
Jonkershuizen Súdwest-Fryslân Weper / De Weper Ooststellingwerf
Jonkersland / Jonkerslân Opsterland Weperpolder Ooststellingwerf
Jorwert / Jorwerd Littenseradiel Wergea Leeuwarden
Joure / De Jouwer De Friese Meren Werpsterhoek / Werpsterhoek Leeuwarden
Joure / De Jouwer De Friese Meren West aan Zee Terschelling
Jousterp Súdwest-Fryslân Westerburen / Westerbuorren Kollumerland en Nieuwkruisland
Jouswerd Súdwest-Fryslân Westergeest Kollumerland en Nieuwkruisland
Jouswier Dongeradeel Westerein Littenseradiel
Jubbega / Jobbegea Heerenveen Westernijtsjerk Ferwerderadiel
Jubbega-Schurega Heerenveen Westhim / Westhem Súdwest-Fryslân
Jubbegaastercompagnie / De Kompenije Opsterland Westhoek het Bildt
Jutryp / Jutrijp Súdwest-Fryslân Wetsens / Wetzens Dongeradeel
Kaard Terschelling Wie Dongeradeel
Kampen Súdwest-Fryslân Wier Menameradiel
Katlijk / Ketlik Heerenveen Wierum Dongeradeel
Kettingwier / Keatlingwier Kollumerland en Nieuwkruisland Wieuwens Littenseradiel
Kie Franekeradeel Wijgeest / Wygeast Kollumerland en Nieuwkruisland
Kiesterzijl Franekeradeel Wijnaldum / Winaem Harlingen
Kimswerd / Kimswert Súdwest-Fryslân Wijnjeterpverlaat / Weinterpfallaat Opsterland
Kingmatille / Keimpetille Franekeradeel Wijnjewoude / Wynjewâld Opsterland
Kinnum Terschelling Wikel / Wijckel De Friese Meren
Klaeiterp Littenseradiel Winsum Littenseradiel
Kleaster Anjum Menameradiel Willemstad Ooststellingwerf
Kletterbuurt / Kletterbuorren Dongeradeel Wirdum / Wurdum Leeuwarden
Kleinegeest Tytsjerksteradiel Witmarsum / Wytmarsum Súdwest-Fryslân
Kleine Wiske Súdwest-Fryslân ’t Wytfean / Witveen Tytsjerksteradiel
Klein Midhuizen Dongeradeel Wiuwert / Wieuwerd Littenseradiel
Klooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum Franekeradeel Wjelsryp / Welsrijp Littenseradiel
Koehool / Koehoal Franekeradeel Wolsum Súdwest-Fryslân
Kolderwâlde / Kolderwolde De Friese Meren Wolvega Weststellingwerf
Kollum Kollumerland en Nieuwkruisland Wolvega Weststellingwerf
Kollumeroudzijl Kollumerland en Nieuwkruisland Wommels Littenseradiel
Kollumerpomp / De Pomp Kollumerland en Nieuwkruisland Wonneburen Súdwest-Fryslân
Kollumerzwaag / Kollumersweach Kollumerland en Nieuwkruisland Wons / Wûns Súdwest-Fryslân
Kooihuizen Súdwest-Fryslân Wouterswoude / Wâlterswâld Dantumadiel
Kooisloot De Friese Meren Wyns / Wijns Tytsjerksteradiel
Kootstertille / Koatstertille Achtkarspelen Wytgaard Leeuwarden
Kornwerderzand Súdwest-Fryslân Yndyk / Indijk Littenseradiel
Kortehemmen Smallingerland Yndyk / Indijk Súdwest-Fryslân
Kortwoude / Koartwâld Achtkarspelen Ypekolsgea / Ypecolsga Súdwest-Fryslân
Koudehuizum Súdwest-Fryslân Ysbrechtum Súdwest-Fryslân
Koudum Súdwest-Fryslân Zandbulten / Sânbulten Kollumerland en Nieuwkruisland
Krabburen Kollumerland en Nieuwkruisland Zandburen Smallingerland
Kûbaard / Kubaard Littenseradiel Zandhuizen Weststellingwerf
Kûfurderrige / Koufurderrige Súdwest-Fryslân Zevenbuurt De Friese Meren
Kuikhorne / Kûkherne Dantumadiel Zevenhuizen Kollumerland en Nieuwkruisland
Kuikhorne / Kûkherne Achtkarspelen Zuiderburen Leeuwarden
Kûkherne / Kuikhorne Tytsjerksteradiel Zuidhorn / Súdhorn Ooststellingwerf
Kuikhorne / Kûkherne Dantumadiel Zurich / Surch Súdwest-Fryslân
Laag-Duurswoude / Leech-Duerswâld Ooststellingwerf Zwaagwesteinde / De Westerein Dantumadiel
Laaksum / Laaxum Súdwest-Fryslân Zwagerbosch / Sweagerbosk Kollumerland en Nieuwkruisland
Landerum Terschelling Zwarte Haan het Bildt
Langedijke / Langedike Ooststellingwerf Zweins / Sweins Franekeradeel
Langelille Weststellingwerf
Langezwaag / Langsweagen Opsterland
Langweer / Langwar De Friese Meren
Leegte Kollumerland en Nieuwkruisland


Kijk voor meer informatie op onze pagina werkgebied